Najmlađi gradić u Istri, Raša (Arsia), dobio je naziv po istoimenoj rijeci. Bijela u kamenu i betonu, Raša je zapravo sagrađena od ugljena.

Njena povijest započinje tridesetih godina 20. stoljeća kad u udolini potoka Krapna, za potrebe rudnika i rudarenja, niče grad.

U novom gradu, radničke se kuće duž dviju usporednih ulica susreću na trgu s crkvom u obliku izokrenuta vagoneta i sa zvonikom kao rudarskom lampom. Njezin izgled danas ulazi u spomenar povijesnih graditeljskih inovacija, a zvuk vagoneta sada je već dio prošlosti.

(izvor: Turistička zajednica Istarske županije)